Vòng Sơ loại Bảng B - Cuộc thi Học sinh, sinh viên Thành phố với Pháp luật năm 2021

Vòng Sơ loại Bảng B - Cuộc thi Học sinh, sinh viên Thành phố với Pháp luật năm 2021 được tổ chức trực tuyến từ ngày 09/11/2021 đến 20h00 ngày 21/12/2021. Kính đề nghị quý Thầy, cô Cố vấn học tập vận động sinh viên tích cực tham gia cuộc thi.

Video buổi diễn tập xử lý khi có ca nghỉ nhiễm covid-19 trong lớp học

Để chào đón sinh viên các khóa 19C2 và 18T4 quay về trường học tập trong thời gian tới trong giai đoạn dịch Covid đang diễn ra phức tạp. Khoa Kinh tế gửi đến các em sinh viên Video buổi diễn tập xử lý khi trong lớp có ca nghi nhiễm Covid.

Hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch covid 19”

Kế hoạch số 1386/KH-LTT-ĐTN, ngày 30/11/2021 Hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm “chung tay phòng, chống dịch covid 19” trên mạng xã hội VCNet.