SINH VIÊN KHOA KINH TẾ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Với bề dày kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên cùng với sự nỗ lực không ngừng của các lớp sinh viên khoa Kinh tế và các em sinh viên trong CLB Khởi nghiệp, trong những năm gần đây sinh viên khoa Kinh tế đã rất sáng tạo và tích cực tham gia các Chương trình về Khởi nghiệp sáng tạo dành cho sinh viên. Điều này càng khẳng định chất lượng đào tạo của khoa Kinh tế thuộc trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM. Nâng cao uy tín với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.