KẾT NỐI DOANH NGHIỆP

Hiện tại Khoa Kinh tế có mối quan hệ liên kết với nhiều doanh nghiệp có liên quan đến các chuyên ngành Kinh tế như Kế toán, Bán hàng, Thương mại điện tử, … và có thể đảm bảo rằng các sinh viên đều có chỗ thực tập và sau khi tốt nghiệp ra trường. Sự gắn kết của nhà trường và doanh nghiệp còn thể hiện qua hoạt động tài trợ của các Doanh nghiệp dành cho Khoa Kinh tế như hoạt động tài trợ học bỗng cho sinh viên, thiết bị thực tập,…. Ngoài ra, khoa cũng thường xuyên tổ chức các buổi tham quan học tập tại doanh nghiêp cho giảng viên, sinh viên cũng như liên kết triển khai các dự án đào tạo cho doanh nghiệp.

* Giảng viên và sinh viên tham quan kiến tập tại doanh nghiệp:

 

* Doanh nghiệp đến trường tập huấn cho sinh viên: