NHIỆM VỤ VÀ CHỨC NĂNG CỦA BỘ MÔN CƠ SỞ NGÀNH

Giảng dạy các môn học cơ sở ngành, chuyên ngành Kinh tế. 

Chủ trì xây dựng chương trình đào tạo ngành Kinh tế.

Chức năng, nhiệm vụ

  1. Giảng dạy các môn học cơ sở ngành, chuyên ngành Kinh tế.
  2. Chủ trì xây dựng chương trình đào tạo ngành Kinh tế.:
  • Chương trình mở ngành và đề xuất điều kiện  đào tạo ngành mới mở do khoa phụ trách.
  • Chương trình đào tạo đang thực hiện trong trường;
  1. Chủ trì xây dựng giáo trình đào tạo ngành Kinh tế. và các môn chuyên ngành do tổ phụ trách.
  2. Quản lý nề nếp giảng dạy gồm lập kế hoạch kiểm tra, tổ chức kiểm tra; Chỉ đạo  giám sát việc kiểm tra nề nếp của các tổ môn, giảng viên.

5. Lập kế hoạch, khai thác  sản phẩm học tập,  tổ chức, quản lý và đưa sản phẩm vào  học tập.

Thư viện trường với hệ thống học liệu phong phú, kết nối dữ liệu với nhiều trường Đại học, Học viện trong nước và Quốc tế

Thư viện Lý Tự Trọng trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt cho các hoạt động dạy, học, nghiên cứu khoa học. Cơ sở vật chất của Lý Tự Trọng ngày càng hoàn thiện qua công tác đầu tư sửa chữa, xây dựng mới. Không gian học tập của SV ngày càng được cải tạo, đem lại một không gian học tập mới mẻ, khang trang hơn. Đặc biệt, Nhà trường luôn chú trọng trong việc đầu tư các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác nghiên cứu giảng dạy và học tập. Thư viện của Trường hiện đại, với nguồn học liệu phong phú, phòng đọc rộng thoáng có sự kết nối với các nguồn tư liệu đa dạng đáp ứng được nhu cầu của người học.